Kuulosuojaimet osaksi koulujen ja päiväkotien arkea

Viime vuosien aikana on lasten oppimisympäristöjen melutaso noussut merkittävästi. Nousun syy on varmasti monen asian summa kuten luokkakokojen kasvu, oppimisympäristöjen muuttuminen, rakennusten akustiikka ja ylipäätään elämän hektisyyden lisääntyminen.

Useat koulut ja päiväkodit ovatkin ottaneet kuulosuojaimet osaksi arkeaan ja niiden on huomattu tuovan helpotusta monelle lapselle keskittymistä vaativissa tehtävissä. Kuulosuojaimia on käytettävissä käsityön ja musiikin tuntien lisäksi matematiikan, äidinkielen ja kielten tunneilla. Päiväkodeissa palapelin rakentaminen tai piirtäminen saattavat olla askareita, joihin on kiva keskittyä omassa rauhassa.

Kuulosuojainten hyöty perustuu siihen, että suojaimet antavat kuuloaistille lepotuokion. Kuuloaistin kuormituksen sijaan lapsi saa rauhallisen hetken ja pystyy suuntaamaan tarkkaavaisuutensa oikeaan asiaan. Pieni lepotuokio auttaa lasta myös paremmin jaksamaan koulupäivän loppuun saakka.

 
Aalto-yliopiston ja belgialaisen Erasme-sairaalan tekemän tuoreen aivotutkimuksen mukaan lasten keskittymiskyky häiriintyy aikuisia enemmän meluisassa ympäristössä. Journal of Neuroscience -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa verrattiin aikuisia ja 6–9-vuotiaita lapsia ja todettiin että taustamelun voimistuessa, lasten keskittymiskyky herpaantui aikuisia nopeammin.

”Hälyisässä ympäristössä, kuten meluisassa luokkahuoneessa, lasten kyky keskittää huomionsa opettajaan häiriintyy, ja se taas voi vaikuttaa oppimistuloksiin”, Aalto-yliopiston tutkija Veikko Jousmäki sanoo.

 

Lähteet:

https://yle.fi/uutiset/3-10216953

https://www.aalto.fi/fi/uutiset/aivomittausten-mukaan-lasten-keskittymiskyky-karsii-halyssa-aikuisia-enemman?utm_source=facebook

Kommentit

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Kaikki kommentit tarkistetaan