Meluvamma on pysyvä haitta

Ihmisen korva on monimutkainen ja hieno rakennelma, jossa tuhannet aistinkarvasolut huolehtivat ääniaaltojen vastaanottamisesta. Jokainen aistinsolu on erikoistunut vastaanottamaan matalia tai korkeita ääniä. 

Voimakas melu on korvalle kova rasitus. Pitkäaikainen altistuminen melulle aiheuttaa aistinkarvojen lakoontumisen, jolloin aistinsolu ei pysty enää hoitamaan tehtäväänsä. Aistinsoluja ei myöskään synny uusia tuhoutuneiden tilalle. 

Meluvamma kehittyy yleensä pitkän ajan kuluessa, mutta se voi syntyä lyhytkestoisemmankin melualtistuksen seurauksena. Kuulovaurion riski voi syntyä jopa muutamissa minuuteissa, kun desibelimäärä nousee 115:een. 

Korva reagoi melustressiin muun muassa tinnituksena, joka tuntuu korvien soimisena myös hiljaisessa tilassa. Tinnitus on usein ensimmäinen hälytysmerkki liian kovasta melusta.

Korvalääkäri Elina Rytsölän mukaan 90 prosentilla tinnitusoireisista ihmisistä on myös kuulonalenema. Kun kuulo on normaali, ihminen kuulee kaikentaajuiset äänet vähintään 20 desibelin voimakkuudella ja saa puheesta selvän neljän metrin etäisyydellä.

”Meluvammassa kuulo ei alene tasaisesti vaan ensimmäisenä puheesta putoavat pois konsonantit, erityisesti S, V ja H, sillä ne sijaitsevat korvasimpukassa korkeiden taajuuksien alueella. Kuulonalenemaa ei itse aina huomaa heti, sillä vokaalit kuullaan alkuvaiheessa vielä normaalisti.”

”Kuulonalenema aiheuttaa sen, että sanat kuuluvat epäselvästi etenkin hälyssä tai kun puhe tulee epäsuorasti esimerkiksi sivusta tai selän takaa.” 

Kun korvat altistuvat liian kovalle äänelle, korvat saattavat tuntua aroilta. Yleensä korvat ”rauhoittuvat” hetken päästä, mutta joskus korvat saattavat herkistyä melun lisäksi myös tavallisille arjen äänille. Tällöin puhutaan ääniyliherkkyydestä.

Rytsölä muistuttaa, että melun aiheuttamaa kuulovammaa ei voi parantaa, mutta kuulokojeesta on apua. Ainoa tapa suojata kuuloelimensä pysyviltä vaurioilta on käyttää kovassa melussa kuulonsuojaimia. 

Myös vapaa-ajalla kannattaa harkita esimerkiksi korvatulppien käyttöä, jos on menossa konserttiin tai moottoriurheilutapahtumaan. Kuuloliitto vinkkaa tärkeästä nyrkkisäännöstä. Kuulon suojaaminen on tarpeen, kun ei kuule toisen puhetta noin metrin etäisyydeltä tai kun keskustelua täytyy käydä huutaen.

Lähde: Kuuloliitto.fi

Kommentit

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Kaikki kommentit tarkistetaan