Yksikin liian kova ääni voi vaurioittaa lapsen kuuloa

Hanna Karvonen, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, Terveystalo:

”Kun äänen voimakkuus ylittää 80–90 desibeliä, kuulo tulee suojata iästä riippumatta. Voimakkaat äänet aiheuttavat pysyviä kuulovaurioita. Lapsethan suojaavat kuuloaan luontaisesti laittamalla kädet korvien päälle. Lapsen kuulon asianmukainen suojaaminen on vanhempien vastuulla.

 Suojainten kupujen oltava tiiviisti korvilla

Pienten lasten kuuloa suojatessa tulee vanhemman varmistaa, että suojainten kuvut ovat tiiviisti korvien suojana. Kupujen alle ikävästi taittuneet korvanlehdet saattavat aiheuttaa rustovaurioita. Kuulosuojaimet eivät saa puristaa, vaan niiden tulee tuntua mukavilta.

 Vauvoja ei kannata viedä ollenkaan meteliin

Vauvojen kuulosuojainten käyttöön ei periaatteessa liity rajoituksia.  Ihan pienille, päätään kannattelemattomille vauvoille kuulosuojainten käyttöä ei suositella, sillä ne tuovat lisäpainoa pään ja niskan seudulle. Usein kuulosuojainten käyttö on lyhytaikaista, jolloin päämuotoa muokkaavia vaikutuksia niillä ei ole.

Jos vauva ei vielä kannattele päätään, on muistettava, että kuulosuojaimet estävät pään sivuttaisen liikkeen esimerkiksi rattaissa makoillessa, mikä saattaa aiheuttaa riskejä. Silloin vanhemman on tarkkailtava vauvan hyvinvointia, sillä puklaaminen ja niskaan kohdistuva ylimääräinen kuorma voi aiheuttaa vaaratilanteen. Yleisesti ottaen sanoisin, että vauvaa ei kannata viedä korkean melutason paikkoihin.

 Myös harrastukset voivat altistaa kuulovaurioille

Lasten kuulosuojainten käyttö on suositeltavaa kaikissa tilanteissa, joissa melutaso ylittää 80 desibeliä. Tällaisia tapahtumia ovat konsertit, teatteriesitykset, remonttitilanteet, ja jopa lentomatkat.

Lasten harrastuksetkin voivat altistaa kuulovaurioille. Vanhempien olisi hyvä keskustella etukäteen lapsen kanssa kuulon suojaamisesta niissä. Esimerkiksi moottoriurheilussa ja puutöitä nikkaroidessa melutaso saattaa ylittää turvallisen rajan. On lapsen edun mukaista suojata lapsen kuulo kaikissa tilanteissa, joissa on häiritsevää meteliä.”

 

Kommentit

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Kaikki kommentit tarkistetaan